Woningborg kiest bij kwaliteitsborging voor KYP

Om samen met de opdrachtgever optimale invulling te geven aan de kwaliteitsborging op de bouwplannen, heeft Woningborg Toetsing en Toezicht het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) ontworpen. Ter ondersteuning aan het WKI is een slimme en laagdrempelige ICT ontwikkeld waarin ook KYP een belangrijke rol speelt. De rol van KYP is het inzichtelijk maken en communiceren van de planning van het hele bouwproces per fasering in relatie tot de momenten van kwaliteitsborging. Dit maakt een optimale kwaliteitsborging van een project mogelijk. KYP is er trots op dat Woningborg Toetsing en Toezicht heeft gekozen de applicatie van KYP te integreren in de

Lees verder

Olympisch LEAN

Het was een bijzondere sportvakantie. Veel gouden medailles die we niet verwachten en veel “net geen goud” waar we het zeker wisten. Gelukkig is bouwen meer voorspelbaar. Zoals u weet, zijn wij als Bohemen met onze eigen Olympiade bezig in Leiderdorp met de realisatie van het nieuwe kantoor van Olympus Nederland N.V.. Dit 3.000 m2 grote kantoor wordt in 100 dagen gebouwd. Er worden geen gouden medailles uitgedeeld, maar iedereen heeft wel een plastic medaille gekregen. Daarmee wordt de tijd geregistreerd dat mensen binnen het bouwhek aan het werk zijn. Niet om ze te controleren maar om inzicht te krijgen

Lees verder

Na LEAN komt LOGISTIEK

Het aantal mensen uit de bouw dat inmiddels getraind is in Veldhoven, ik bedoel LEAN, is enorm. De Bouw en LEAN zijn innig met elkaar verbonden. Samenwerken begint op sommige plaatsen vanzelfsprekend te worden. Hierdoor ontstaat er ook weer ruimte voor een verdere optimalisatie van het bouwproces. Het lijkt er op dat deze optimalisatie gevonden gaat worden in de BOUWLogistiek. In enkele weken zijn er op dat vlak veel personele wisselingen geweest dus blijkbaar zijn een aantal bedrijven er achter gekomen dat logistiek iets meer is dan het inhuren van vrachtwagens en het laden en lossen van goederen. BOUWlogistiek brengt

Lees verder

“flash boys” in de bouw

De handelaren in aandelen op de beurzen van Amerika zijn de afgelopen jaren gefocust geweest op snelheid, nanoseconde om precies te zijn. De tijd tussen het moment van de transactie door de klant op zijn computer en het moment waarop deze transactie op de beurs plaats vindt. In nanosecondes gaf dit aan “flash-boys” de tijd om te profiteren door na het signaal van de koper eerder op de beurs te zijn en dus met een soort voorkennis te kunnen handelen. Dit gebeurde door nieuwe, kortere glasvezelkabels, betere situering in en van datacentra tot zelfs het materiaal van de verbindingsstekkers tussen

Lees verder

Is KYP een disrupter net als Uber & Spotify?

Disruptors gezocht (m/v) Iedere branche heeft er tegenwoordig wel een. Een David die het de Goliath in de markt moeilijk maakt. Disruptors worden ze genoemd. Startups die een markt volledig op zijn kop zetten door nieuwe spelregels te introduceren. Ze maken datgene wat ingewikkeld is eenvoudig en dat wat duur is goedkoop. Wat deze bedrijven nog meer gemeen hebben is dat niet enorme marketingbudgetten, maar uitgekiende onlinedienstverlening de drivers van hun succes zijn. Dienstverlening waarbij de gebruiker daadwerkelijk het uitgangspunt is. Voorbeelden van disruptors zijn taxiservice Uber, boekingswebsite Airbnb of muziekdienst Spotify. Maar ook op lokaal niveau worden marktleiders uitgedaagd. Ik mocht

Lees verder

Van Projectontwikkelaar naar Softwareontwikkelaar

Waarom wordt een ontwikkelaar van woningen, gebouwen en wegen softwareontwikkelaar? Op deze vraag is een duidelijk antwoord: “Vanuit een visie om beter met klanten te communiceren.” Dus vanuit de praktijk voor de praktijk.   Bohemen is een projectontwikkelaar zonder macht, maar handelt vanuit de kracht van de oplossing.” Als procesregisseur de maximale meerwaarde halen uit gebiedsontwikkeling en de klantorientatie zorgt voor een mooi duurzaam product. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen stond voorop. Voorbeeldprojecten zijn Sijtwende, W4 en de omlegging van de A9 Badhoevedorp die momenteel in volle gang is. Om de klant sneller en beter van dienst te

Lees verder

“Onderaannemer” vs. “Bouwpartner”

Met de opkomst van het LEAN plannen, ketenintegratie en de toenemende focus op het samenwerken wordt steeds meer gesproken over bouwpartners. Begrippen die duiden op samenwerken met een positieve klank. Echter wordt het woord “onderaannemer” nog te vaak gebruikt, ook in nieuwsberichten. Is het woord “onderaannemer” nog wel van deze tijd en houden we hierdoor niet de traditionele rollen in stand? De definitie van een onderaannemer: “Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een bepaald onderdeel van de verbouwing voor zijn rekening neemt, bijvoorbeeld een stukadoor of schilder.” Het woord onderaannemer heeft mijns inziens iets negatiefs in zich. Het spreekt

Lees verder