Onderwijs en praktijk

Uit de praktijk blijkt dat afgestudeerde MBO-studenten vaak weinig kennis hebben van lean plannen en van softwaretools die daarbij kunnen ondersteunen. Samen met het Deltion College in Zwolle heeft KYP een lesprogramma gemaakt voor ROC studenten om de aansluiting bij de praktijk te verbeteren. In deze lessen wordt de basis van lean plannen in de bouwsector uitgelegd en leren docenten en studenten zelf planningen maken in KYP.NL.

De uitleg van lean plannen en het leren toepassen ervan wordt ervaren als een grote aanvulling op het bestaande onderwijsprogramma, juist omdat in de praktijk veelvuldig met een leanplanning wordt gewerkt.

De reacties na de eerste bijeenkomst zijn enthousiast. Al snel werd duidelijk dat de huidige generatie studenten het gebruik van softwareapplicaties en apps heel makkelijk oppakt. Waar in de praktijk de digitalisering soms een cultuurschok teweeg brengt, blijkt dat de huidige toetreders op de arbeidsmarkt de digitale tools zonder al te veel instructie kunnen toepassen.

Dit lesprogramma is ook beschikbaar voor andere ROC’s en MBO’s. Mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met Renate Lanjouw van KYP (E lanjouw@kyp.nl – T 020 – 4491117)

Enkele enthousiaste reacties van studenten willen wij u niet onthouden:

“Wat is Excel onhandig als je het vergelijkt met KYP!”
“Wauw wat gaaf (digitale post-it’s verplaatsen en kopie maken van taken)!”
“Ik ga mijn eigen planning ook in KYP zetten.”
“Ik ga dit doorgeven tijdens mijn stage.”