Na LEAN komt LOGISTIEK

Het aantal mensen uit de bouw dat inmiddels getraind is in Veldhoven, ik bedoel LEAN, is enorm. De Bouw en LEAN zijn innig met elkaar verbonden. Samenwerken begint op sommige plaatsen vanzelfsprekend te worden. Hierdoor ontstaat er ook weer ruimte voor een verdere optimalisatie van het bouwproces. Het lijkt er op dat deze optimalisatie gevonden gaat worden in de BOUWLogistiek. In enkele weken zijn er op dat vlak veel personele wisselingen geweest dus blijkbaar zijn een aantal bedrijven er achter gekomen dat logistiek iets meer is dan het inhuren van vrachtwagens en het laden en lossen van goederen. BOUWlogistiek brengt twee werelden bij elkaar. Enerzijds een wereld waar wachten niet betaald wordt en het veel voor komt, anderzijds een wereld waar wachten geld kost en de rij-, los- en wachttijden in minuten gemeten worden.

Wat is bouwlogistiek?

Het eerste beeld is natuurlijk het leveren van goederen op de bouwplaats. Maar het is meer dan dat waardoor het effect van goede bouwlogistiek op het projectresultaat veel groter kan zijn. Denk hierbij aan dat de leverancier die ook de retour vrachten mee neemt en de emballage en ook het afval. Een altijd opgeruimde bouwplaats kan het gevolg zijn met alle efficiency voordelen voor alle betrokken partners op de bouw. Bij BOUWlogistiek wordt de actuele stand van het werk gekoppeld aan de rijtijden van de chauffeurs. De aflevering van metselstenen moet later plaats vinden als het twee dagen onwerkbaar weer is. Die informatie moet dan ook gedeeld worden met elkaar. Dus de logistiek wordt afgestemd op de bouw, maar de bouw moet rekening houden met logistiek. Twee werelden die bij elkaar komen en daar zijn “bruggenbouwers” voor nodig. Bouwbedrijven die zich verdiepen in de logistiek en transport bedrijven die zich misschien zelfs specialiseren in de bouw. Inclusief speciale kranen op de wagen waardoor levering op de eerste 4 verdiepingen plaats kunnen vinden zonder dat op de bouw een kraan nodig is. Deze zijn nu al beschikbaar en besparen direct kosten met betrekking tot het materieel. Zo zijn er veel voordelen te benoemen.

Is BOUWlogistiek nodig?

Wanneer er een zeer kleine bouwplaats voorhanden is, kan het een groot voordeel zijn om het leveren van de goederen goed te regelen. Of door een strakke afstemming met alle leveranciers of de leveranties te laten plaats vinden via een HUB. De HUB als plek waar alle leveringen aan komen en dan met volle wagens naar de bouwplaats worden gebracht. Een andere reden kan zijn dat je sneller wilt bouwen. Dan kan en mag je geen tijd verliezen met wachten en moet alles dus op tijd op de bouwplaats zijn. Met een beperkte bouwplaats is het, zeker in de ruwbouw, niet mogelijk om alles ruim van te voren te laten brengen. Nog los van het feit dat dan ook de spullen beschadigd kunnen raken of zelfs verdwijnen. Het dan “just-in-time” geleverd krijgen van alle bouwmaterialen creëert de voorwaarde voor snel bouwen. Tenslotte is bouwlogistiek nodig om verspilling tegen te gaan. Ondanks dat in de bouw nog weinig gemeten wordt met betrekking tot de tijdsbesteding van de mensen is het evident dat wachten geld kost. Omdat het niet gemeten wordt is het nog niet zichtbaar, maar in samenwerking met de transport sector, en de registratie die daar vanzelfsprekend is, gaat dat snel veranderen.

Wie gaat dominant worden in de BOUWlogistiek?

De bouwer: Door vanuit het bouwproces (de planning) te bepalen wanneer wat moet gebeuren kan de bouwer bepalend zijn in het optimaliseren van de bouwlogistiek. Ook creativiteit waarmee handelingen gebundeld worden maakt dat de bouwer veel tot stand kan brengen

Het transport bedrijf: Door diensten aan te bieden die aansluiten op de bouwpraktijk en het proces van de bouwer eenvoudiger maken kunnen transportbedrijven hun positie versterken. Maar dit gaat niet meer over kosten per uur voor een wagen maar over de uitrusting op de wagens zoals kranen, vuilcontainers en chauffeurs die met suggesties komen voor inrichting van de bouwplaats en andere logistieke verbeteringen. Door de focus op tijd kunnen transportbedrijven een dominante rol spelen in de versnelling van de bouw.

De materieel dienst: Waar de materieeldienst tot voor kort alleen zorgde voor de aan en afvoer van materieel, maakt de kennis van deze bedrijven over logistiek dat ze bij de BOUWlogistiek een voorsprong hebben. Het bouwen in de binnenstad (met een kleine bouwplaats en weinig opstel/voorraad ruimte) kan met een HUB buiten de stad veel eenvoudiger worden. Als een bouwbedrijf meerder projecten in een stad heeft gaat een dergelijk HUB, bijna vanzelfsprekend, gerund worden door de materieeldienst van het betreffende bouwbedrijf. Met één rit kunnen dan zelfs meerder bouwplaatsen bevoorraad worden, of een HUB kan door meerdere bouwbedrijven gebruikt worden. Bij de op snelheid gerichte bouwprocessen kan de materieeldienst de volgorde der dingen invullen welke de bouwer heeft bedacht. Dan schept de materieeldienst de voorwaarden voor een snel realisatieproces.

De leverancier: Wanneer de leverancier “aangesloten” wordt op de planning van de bouw kan deze de BOUWlogistiek organiseren. Het verzorgen van leveringen van derden is dan wel een voorwaarde omdat er anders meerdere logistieke stromen ontstaan. Er zijn al bouwplaatsen waar elke dag, per woning een pallet wordt geleverd met daarop alle benodigdheden voor alle activiteiten die in de woning op die dag plaats vinden. De leverancier wordt een bouwpartner die als vanzelfsprekend het proces faciliteert.
In het krachtenspel van de BOUWlogistiek is er hopelijk maar één partij die het voordel gaat ervaren van het dominant zijn van een ander: de KLANT.

Slimme logistieke afspraken en oplossingen om de klant beter of sneller te bedienen. Waarbij LEAN zich focust op hoe het proces steeds sneller kan gaan om verspilling te vermijden, faciliteert BOUWLogistiek letterlijk deze versnelling.

Het wordt tijd om te schakelen, gas te geven en te versnellen!

Stan Roestenberg