Nieuwsbrief KYP Analytics

Doe mee met data
Vanaf vandaag heeft elke KYP-gebruiker de beschikking over KYP Analytics. Big data-analyse van de projectplanning, die de bouw nieuwe kansen en inzichten geeft. Dit is vernieuwend en maakt de voortgang van een project heel erg transparant. Lees deze nieuwsbrief door, bekijk welke informatie KYP Analytics beschikbaar maakt en geef feedback op KYP Analytics, de KYP factor en en laat weten welke data, die KYP Analytics nog niet beschikbaar stelt, voor jou interessant is. Met jouw feedback maken we samen de bouw slimmer.

Inzicht in presteren
KYP Analytics geeft inzicht in de voortgang van een project via overzichtelijke grafieken en rapportages. Beschikbare gegevens hebben betrekking op de voortgang van het project in dagen, taken en activiteiten, hoeveel taken en/of activiteiten te laat gereed zijn en/of geaccepteerd zijn en welke projectpartners zich het beste of slechtste aan de afspraken in de planning houden.
Door KYP Analytics is het analyseren van de projectdata geen tijdrovende klus meer en worden de conclusies via een helder dashboard inzichtelijk. Projectmanagers en directies kunnen in één oogopslag zien wat verbeterpunten zijn in de projecten en kunnen verschillende projecten op eenvoudige wijze met elkaar vergelijken.

De informatie die beschikbaar komt, is o.a.:

Voortgang
Deze gegevens geven inzicht in de voortgang van een project:

 • Aantal activiteiten gereed en % van het totaal
 • Aantal post-its gereed en % van het totaal
 • Aantal dagen planning voorbij en % van het totaal

Wanneer bijvoorbeeld het “% taken gereed” lager is dan het “% dagen voorbij”, dan zal het in de resterende periode drukker zijn dan de verstreken periode. Maar wanneer het percentage van het aantal “ taken gereed” gelijk is aan het percentage “aantal dagen” lijkt er balans te zijn. Wanneer dan het “% aantal post-its gereed” veel lager is, dan komt er toch een drukke tijd aan voor de projectmanager.

Te laat
Deze gegevens geven aan of er taken te laat zijn en indien dat het geval is of de actuele achterstand in de planning meer of minder is dan de achterstand van het project tot nu toe.

 • % Taken dat actueel te laat is en % taken dat in totaal te laat gereed is.
  Wanneer “% taken actueel te laat” lager is, als “% taken te laat gereed” is er sprake van een verbetering.
 • % Post-its dat actueel te laat is en % post-its dat te laat gereed is gemeld.
  Hier zie je hoe actief de projectpartners hun taken elke dag af maken en/of ze nauwkeurig gereed melden.

Verschillen in “% taken te laat” en “% post-its te laat” kunnen inzicht geven in de nauwkeurigheid van gereed melden door de projectpartners en het kwalitatief niet goedkeuren van het werk van de projectpartner door de projectmanager, terwijl dat wel is gereed gemeld door de projectpartner.

Prestatie projectpartners
Per projectpartner wordt de volgende informatie gemeld:

 • het aantal taken dat de projectpartner heeft in het project;
 • het aantal taken dat te laat gereed is;
 • het totaal aantal dagen vertraging dat daardoor veroorzaakt is.

Voor elk project is er een ranglijst van prestaties van de projectpartners.

De KYP factor
KYP staat bekend om het gebruiksgemak, de heldere vormgeving en het resultaat dat gebruikers ermee bereiken. Daarom genereert KYP Analytics de “KYP factor”.
Met de KYP factor wordt in één oogopslag zichtbaar hoe het gaat met een project. Dit slimme algoritme geeft met een cijfer (100 is goed, 0 is slecht) aan hoe groot de kans is dat een project op tijd wordt afgerond.

De KYP factor is geen absolute waarheid, maar geeft inzicht in veranderingen. Vertraging in de planning leidt tot een verlaging van de KYP-factor; versnelling in de planning of het verschuiven van het oplevermoment naar later in de tijd, verhoogt de KYP factor.
Wanneer u de planning aanpast, wordt het effect van de aanpassingen via de KYP factor zichtbaar. De KYP factor laat zien of de nieuwe planning op basis van de manier van werken tot nu toe tot de gewenste opleverdatum leidt. De KYP factor zal in dat geval 100 aangeven.

Ook wordt een “smiley” getoond. Wanneer de KYP factor is gestegen, dan kleurt deze groen. Wanneer een KYP factor daalt dan is de smiley rood. Wanneer de KYP factor gelijk blijft, verandert de kleur van de smiley niet of is oranje.

smiley

Vergelijken
Het verloop van de KYP factor tijdens het project wordt binnenkort in een grafiek zichtbaar. Hiermee kunnen binnen een bedrijf projecten en projectleiders met elkaar worden vergeleken.
KYP zal vanaf 1 maart 2017 per maand het project met de hoogste score van Nederland bepalen en de verantwoordelijke projectmanager in het zonnetje zetten. Aan het einde van het jaar wordt de KYP projectmanager van het jaar gehuldigd.

Starten met Analyticsstart analytics
KYP Analytics is eenvoudig toegankelijk:

 • Op de project post-it staat een extra “button” naast de infobutton. Als je op deze button klikt, opent het Analytics scherm van het project.
 • Als je op een Smiley klikt, opent de Analytics pagina. Dit kan zowel op de project post-it als via KYP-bedrijf op de pagina met bedrijfsprojecten.

Hoe gebruik je Analytics?
Tot 1 April 2017 is KYP Analytics voor iedereen gratis te gebruiken. Tijdens deze periode worden op basis van feedback van de gebruikers de gegevens verbeterd zodat deze nog beter aansluiten bij de wensen van onze gebruikers.

Daarna kost KYP Analytics € 25,- per maand per project. Wanneer bedrijven een licentie afsluiten voor het gebruik van KYP voor alle projecten, dan wordt KYP Analytics onderdeel van de licentie tegen een sterk gereduceerd tarief.
Vanaf omstreeks 1 april 2017 krijgt een projectmanager een keuzemenu wanneer een nieuw project wordt gestart. Hij kan dan kiezen voor Analytics ‘alleen voor het nieuwe project’ of ‘op basis van een bedrijfslicentie’. Voor gebruik van de bedrijfslicentie moet de projectmanager aangesloten zijn bij het bedrijfsaccount. KYP Analytics werkt zodra het project geactiveerd is.

contactgegevens met checkboxHet is ook mogelijk andere personen dan de projectmanagers inzicht te geven in de KYP factor en de Analytics gegevens. De beheerder van het KYP bedrijfsaccount kan iedereen die zich bij het bedrijfsaccount heeft aangesloten deze mogelijkheid bieden. Door bij de contactgegevens de checkbox bij “kan bedrijfspagina bekijken” aan te klikken heeft deze persoon toegang tot de bedrijfspagina en de Analytics gegevens van alle projecten van het bedrijf.