Olympisch LEAN

Het was een bijzondere sportvakantie. Veel gouden medailles die we niet verwachten en veel “net geen goud” waar we het zeker wisten. Gelukkig is bouwen meer voorspelbaar.

Zoals u weet, zijn wij als Bohemen met onze eigen Olympiade bezig in Leiderdorp met de realisatie van het nieuwe kantoor van Olympus Nederland N.V.. Dit 3.000 m2 grote kantoor wordt in 100 dagen gebouwd.

Er worden geen gouden medailles uitgedeeld, maar iedereen heeft wel een plastic medaille gekregen. Daarmee wordt de tijd geregistreerd dat mensen binnen het bouwhek aan het werk zijn. Niet om ze te controleren maar om inzicht te krijgen in bewegingen op de bouwplaats en in hoeveel mensen er op welk moment aan het werk zijn. Ook wordt inzicht verkregen in het aantal uren. Met deze gegevens gaan we bij het volgende gebouw de LEAN planning optimaliseren en het werk nog beter op elkaar afstemmen. Op deze manier wordt LEAN ook een beetje Olympisch. Ik begrijp nu ook beter waarom de LEAN inspirator van Nederland, Arend van Randen, een Olympisch LEAN programma bij ARPA heeft gestart.

Wat maken die Olympische spelen nog meer zo aantrekkelijk om naar te kijken. Dat is de passie waarmee de mensen hun sport bedrijven. 4 jaar lang trainen om de beste te zijn, alles opzij zetten en vooral op alle details letten die het verschil maken. De 10km-zwemmer die beter kan aantikken en daardoor eerste wordt, en zo zijn er vele voorbeelden. Deze sporters weten wat het doel is, weten wat ze moeten doen om dat te bereiken. Ze houden bij wat ze bereikt hebben en waar het beter moet, en gaan op basis daarvan dan weer verder. Het zijn dezelfde uitgangspunten als bij de LEAN werkwijze en het streven naar kwaliteit.

Hiervoor is het dus noodzakelijk goed te registeren wat er gebeurt en hoe zich dat verhoudt tot de oorspronkelijke uitgangspunten. Meten is weten. En daarom lopen de mensen met een plastic medaille op de bouwplaats van Olympus. Meten is weten dus er wordt op de bouwplaats nog meer gemeten. Door de gereedmelding van activiteiten op de bouwplaats via KYP wordt eenvoudig inzichtelijk wie op tijd gereed was, of de werkzaamheden op tijd gereed gemeld zijn. Voor de digitale registratie van de kwaliteit wordt EDcontrols gebruikt.

De bouw digitaliseert in hoog tempo en dat maakt het meten gemakkelijker en daarmee het vinden van de verbeterpunten.

Aan het einde van het realisatieproces van Olympus stellen wij deze gegevens en de verbeterpunten graag beschikbaar aan de partijen die daar belangstelling voor hebben. Je kunt je hier aanmelden: info@kyp.nl

Klik hier voor de timelaps van de voortgang van de bouw tijdens uw vakantie.

Op 2 juni jl. werd de eerste paal geslagen, het is nu 30 augustus!!

Tot over 4 weken

Stan Roestenberg