“Onderaannemer” vs. “Bouwpartner”

Met de opkomst van het LEAN plannen, ketenintegratie en de toenemende focus op het samenwerken wordt steeds meer gesproken over bouwpartners. Begrippen die duiden op samenwerken met een positieve klank. Echter wordt het woord “onderaannemer” nog te vaak gebruikt, ook in nieuwsberichten. Is het woord “onderaannemer” nog wel van deze tijd en houden we hierdoor niet de traditionele rollen in stand?

De definitie van een onderaannemer: “Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een bepaald onderdeel van de verbouwing voor zijn rekening neemt, bijvoorbeeld een stukadoor of schilder.”

Het woord onderaannemer heeft mijns inziens iets negatiefs in zich. Het spreekt iets uit van onderwaardering en een bepaalde minderwaardigheid. De verhouding hoofdaannemer-onderaannemer duidt niet op een samenwerking, maar op een gezagsverhouding. Door deze benaming te gebruiken blijft er een bepaald traditioneel beeld tov elkaar bestaan en dat terwijl de afgelopen jaren zoveel aandacht is voor het samenwerken en elkaar zien als bouwpartners.

Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. De “hoofdaannemer”(lees:partnerorganisatie) zal eerder geneigd zijn te denken in “bouwpartners” wanneer hij weet dat zijn partners goede kwaliteit leveren tegen een marktconforme prijs en zich houden aan de gemaakte afspraken. Andersom zal de “onderaannemer” (lees: bouwpartner) zich gedragen als bouwpartner wanneer hij niet uitgeknepen wordt en marktconform betaald wordt en daadwerkelijk wordt gezien als bouwpartner.

Kortom door in termen van bouwpartners en partnerorganisaties te denken en dit ook naar elkaar uit te spreken zal de term onderaannemer verleden tijd worden. Steeds meer bedrijven zijn hier al mee bezig, maar ik hoor nog vaak genoeg de term onderaannemer voorbij komen. Wederzijds respect en vertrouwen is zo belangrijk voor een goed bouwproces en het uiteindelijke klantresultaat. Elkaar aanspreken als partner kan mijns inziens hier een bijdrage aanleveren!

Mocht je hier aanvullingen op hebben of andere gedachten over hebben, schroom dan niet een reactie te plaatsen.

Christian Euser

KYP