Woningborg kiest bij kwaliteitsborging voor KYP

Om samen met de opdrachtgever optimale invulling te geven aan de kwaliteitsborging op de bouwplannen, heeft Woningborg Toetsing en Toezicht het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) ontworpen. Ter ondersteuning aan het WKI is een slimme en laagdrempelige ICT ontwikkeld waarin ook KYP een belangrijke rol speelt. De rol van KYP is het inzichtelijk maken en communiceren van de planning van het hele bouwproces per fasering in relatie tot de momenten van kwaliteitsborging. Dit maakt een optimale kwaliteitsborging van een project mogelijk.

KYP is er trots op dat Woningborg Toetsing en Toezicht heeft gekozen de applicatie van KYP te integreren in de tool set van Woningborg Toetsing en Toezicht. Het goed plannen van kwaliteitsborging is belangrijk zodat het toezicht tijdig kan plaats vinden. In het WKI biedt KYP daarvoor de oplossing. Door het verbinden van mensen aan toezichtmomenten geeft KYP toegang tot de juiste planning informatie voor kwaliteitsborging. Woningborg integreert ook een applicatie van BRIS waarmee getoetst kan worden en registraties tijdens de bouw worden vastgelegd om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit en goed en deugdelijk gebouwd is.

Voor de functies binnen het WKI behoeft u geen separate licentie bij ons aan te schaffen. De KYP functie is dan echter beperkt tot de KYP functies voor de kwaliteitsborging conform het WKI van Woningborg Toetsing en Toezicht. KYP kan echter veel meer voor u betekenen! Zo zou u er baat bij kunnen hebben om uw gehele bouwproces in detail te plannen met KYP waarbij u ook de communicatie met alle stakeholders op uw project via KYP kan laten verlopen. Indien u kiest voor KYP in volle omvang zullen de WKI kwaliteitsborging planning geïntegreerd worden in uw operationele planning. Een wijziging in uw operationele planning is dan ook direct een wijziging van het kwaliteitsborging moment. Wij informeren u graag over alle functies en voordelen voor u wanneer u met KYP verder gaat dan de nu geïntegreerde functies in het WKI.
Woningborg Toetsing en Toezicht organiseert dit najaar een aantal instructie-demo sessies over haar ICT-tool vanuit Woningborg Academy. KYP demonstreert daar de mogelijkheden van KYP. Voor meer informatie: www.woningborggroep.nl/toetsing-toezicht/academy.

Na het meten van de kwaliteit kan het verbeteren beginnen: KYP informeert!